Algemene voorwaarden

Download PDF

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen eyetractive en een Opdrachtgever, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken in een Overeenkomst.

Dienstbeschrijving websites en webapplicaties

Download PDF

Deze Dienstbeschrijving vormt een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van eyetractive.